• Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Warsztaty ornitologiczne

 

orni

 

    Zajęcia mają na celu edukację dotyczącą przede wszystkim ptaków, które spotykamy w swoim najbliższym otoczeniu, mają na celu ukierunkowanie na zainteresowanie przyrodą dzieci od najmłodszych lat, wyrabianie wrażliwości na otaczającą przyrodę. Poszerzanie wiedzy o ptakach, aby dzieci były w stanie rozpoznać i nazwać ich podstawowe gatunki. Będziemy prowadzić obserwację o różnych porach dnia, z wody na rozlewisku w lesie i na łące. Zbudujemy budki lęgowe. Wykonamy rysunki i fotografię ptaków występujących na naszym terenie. Wykonamy tablicę edukacyjną, którą zainstalujemy na terenie Klubu. Chcemy zachęcić dzieci do dalszych, samodzielnych obserwacji oraz poznawania otaczającej je przyrody.

 

strzalka powrotuPowrót

Siedziba w Turawie

ul. Opolska 56

brzeg północny jez. Turawskiego

46-045 Turawa