• Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Kurs P3 CMAS

Uczestnik kursu nurkowania P3 zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • - ukończone 18 lat,
 • - przeszkolenie specjalistyczne w zakresie patofizjologii nurkowania i I-ej pomocy (PP),
 • - ukończenie 3 kursów specjalistycznych wybranych z niżej podanych szkoleń:
  •                                       *nurkowania w suchych skafandrach (SS1),
  •                                       *nurkowania podlodowego (PL1),
    •                                       *nurkowania morsko-wrakowego (WM1),
  •                                       *nurkowania nurkowania jaskiniowego,
  •                                       *fotografii podwodnej (PF1),
  •                                       *nurkowanie nitroksowe(PN1),
  •                                       *nurkowanie nitroksowe(PN2),
  •                                       *nurkowanie w aparatach SCR (PR),
  •                                       *pierwsza pomoc tlenowa DAN,
 •                                     
 • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) wykonanie w towarzystwie Instruktora Płetwonurkowania KDP/CMAS lub Płetwonurka KDP/CMAS***/**** (P3/4) co najmniej 40 nurkowań na głębokość 10-40m, w tym przynajmniej 20 nurkowań na głębokość 30-40 m, z których 10 musi być wykonanych w polskich wodach.

Przebieg szkolenia:

Seminaria i wykłady (20 godzin) oraz zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 10 dni szkoleniowych, obejmujących 15 nurkowań (łącznie minimum 5 godzin pod wodą), w tym:4 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 50 m. Nacisk na zajęciach praktycznych położony jest przede wszystkim na kwestie organizowania i bezpiecznego prowadzenia grup nurkowych. Po uzyskaniu uprawnień P3 płetwonurek ma prawo nurkować do głębokości 50 m, staje się przewodnikiem dla grup nurkowych złożonych z płetwonurków posiadających uprawnienia od P1 wzwyż.

Zajęcia teoretyczne:

 • - fizyka teoria,
 • - fizyka zadania
 • - mieszanki oddechowe
 • - sygnalizacja
 • - medycyna
 • - tabele dekompresyjne
 • - hydrologia i locja
 • - węzły
 • - historia nurkowaniaa

Zajęcia praktyczne:

Oprócz nurkowań uczestnik kursu ma przydzielane zadania tj.

 • kierowanie grupy podczas nurkowania,
 • musi przeprowadzić odprawę,
 • mieć nadzór nad przebiegiem nurkowania,
 • używać znaków nurkowych aby podtrzymać komunikację pod wodą,
 • poprowadzić akcję ratowniczą w przypadku zaistnienia wypadku,
 • umieć poprawić niewystarczające umiejętności nurka.

Uczestnik kursu otrzymuje:

Wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurkowania KDP/CMAS*** (P3).

Materiały szkoleniowe.

Cena kursu i egzaminu oraz certyfikatu: 2300 zł.

 

 

 

 

strzalka powrotuPowrót

Siedziba w Turawie

ul. Opolska 56

brzeg północny jez. Turawskiego

46-045 Turawa