• Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Kurs P1 CMAS

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania do głębokości 20 metrów w systemie partnerskim bądź osobie o kwalifikacjach instruktorskich.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • - wiek 14 lat,
 • - orzeczenie lekarza o dobrym stanie zdrowia,
 • - zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
 • - umiejętność pływania

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne – 12 godz.:

 • - Zagadnienia organizacyjno – prawne,
 • - Sprzęt podstawowy,
 • - Fizyka nurkowania,
 • - Fizjologia i patofizjologia nurkowania,
 • - Ratownictwo,
 • - Technika i bezpieczeństwo nurkowe,
 • - Środowisko wodne,
 • - Sprzęt powietrzny i dodatkowy,
 • - Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem pisemnym z wymienionych działów.

Zajęcia praktyczne – 9 nurkowań, w tym:

 • 3 nurkowania do głębokości 10 metrów,
 • 4 nurkowania w zakresie głębokości 10 – 15 metrów,
 • 2 nurkowania na głębokość 20 metrów.

Uczestnik kursu otrzymuje:

Materiały szkoleniowe,

Książkę Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P1).

Cena kursu i egzaminu oraz certyfikatu: 1500zł.

 

 

 

 

strzalka powrotuPowrót

Siedziba w Turawie

ul. Opolska 56

brzeg północny jez. Turawskiego

46-045 Turawa