• Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) § 6. 1. , patent jachtowego sternika morskiego otrzymuje osoba, która :

 • Ukończyła 18 rok życia
 • Odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
 • Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent jachtowego sternika morskiego

Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego, jest uprawniona do:

 • Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
 • Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich

Koszt kursu 750zł.

 

strzalka powrotuPowrót

Siedziba w Turawie

ul. Opolska 56

brzeg północny jez. Turawskiego

46-045 Turawa